Välkommen Alexander och Roger!

Alexander Mötsch börjar hos SAPSA 1 maj 2023. Flera av er känner honom sedan tidigare eftersom han varit anställd hos SAPSA under några år. Han kommer huvudsakligen att arbeta med nätverkandet med våra Fokusgrupper, Partner och användarföretag för att skapa ytterligare möjligheter att nätverka. Han ska också besöka och fånga behoven hos SAPSAs användarföretag.

Roger Svensson börjar hos SAPSA den 1 augusti och ska stötta organisationen i olika frågor under hösten. Han har varit styrelseledamot i SAPSA och även deltagit i SUGEN under flera år och är väl insatt i SAPSAs verksamhet.

Marina Stensvad kommer att fortsätta som kanslichef på SAPSA.


Alexander Mötsch will join the SAPSA office on May 1, 2023. Some of you may already know him since he worked with SAPSA earlier. He will mainly work with networking with our Fokusgrupper, Partners and members to create additional opportunities to network. He will also visit and capture the needs of SAPSA's members.

Roger Svensson will start at SAPSA on August 1 and will support the organization in various issues during the autumn. He has been a board member of SAPSA and participated in SUGEN for several years and is well versed in SAPSA's operations.

Marina Stensvad will continue to act as Head of office for SAPSA.

Våra senaste inlägg

SAP
20 september 2023

SAP förvärvar LeanIX

SAP förvärvar LeanIX för helhetslösning i affärstransformation och AI-optimering I ett pressmeddelande den 7 september meddelade SAP att de förvärvar LeanIX för att utöka sitt utbud av verktyg för affärstransformation och AI-processoptimering. LeanIX har ...
SAP
22 augusti 2023

SUGEN Digest 2023

SUGEN:s ordförande Gianmaria Perancin sammanfattar vårens möten där frågor som molnstrategi och AI diskuterades.
SAPSA
22 augusti 2023

Fokusgruppen Analytics byter namn

Nu byter vi namn från Analytics till Data & Analytics. Anledningen är att bättre återspegla de frågor och områden vi behandlar.