Välkommen Alexander och Roger!

Alexander Mötsch börjar hos SAPSA 1 maj 2023. Flera av er känner honom sedan tidigare eftersom han varit anställd hos SAPSA under några år. Han kommer huvudsakligen att arbeta med nätverkandet med våra Fokusgrupper, Partner och användarföretag för att skapa ytterligare möjligheter att nätverka. Han ska också besöka och fånga behoven hos SAPSAs användarföretag.

Roger Svensson börjar hos SAPSA den 1 augusti och ska stötta organisationen i olika frågor under hösten. Han har varit styrelseledamot i SAPSA och även deltagit i SUGEN under flera år och är väl insatt i SAPSAs verksamhet.

Marina Stensvad kommer att fortsätta som kanslichef på SAPSA.


Alexander Mötsch will join the SAPSA office on May 1, 2023. Some of you may already know him since he worked with SAPSA earlier. He will mainly work with networking with our Fokusgrupper, Partners and members to create additional opportunities to network. He will also visit and capture the needs of SAPSA's members.

Roger Svensson will start at SAPSA on August 1 and will support the organization in various issues during the autumn. He has been a board member of SAPSA and participated in SUGEN for several years and is well versed in SAPSA's operations.

Marina Stensvad will continue to act as Head of office for SAPSA.

Våra senaste inlägg

SAPSA
23 februari 2024

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 sker i samband med IMPULS i Göteborg.
SAP
30 januari 2024

SAP announces RISE Migration and Modernization program

SAP tar ännu ett steg för att hjälpa kunderna till en molnbaserad affärsstrategi Uttalandet och pressmeddelandet nedan är från SAP och inte SAPSA. SAP presenterade i dag en omfattande uppsättning resurser, tjänster och ekonomiska incitament för att hjälp...
SAP
15 januari 2024

SUGEN Digest November 2023

SUGEN:s ordförande Gianmaria Perancin sammanfattar året 2023 och dess höjdpunkter och utmaningar.