Vad är SAPSA

SAPSA – SAP svenska användarförening – är en oberoende och icke vinstdrivande förening som sedan år 1990 främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar genom nätverkande. SAPSA är också med och påverkar utvecklingen av SAP:s produkter och tjänster i samarbete med andra globala användarföreningar inom SUGEN – SAP User Group Executive Network.

Vad gör SAPSA

SAPSA arrangerar årligen innehållsdigra konferenser, möten och andra nätverksträffar i syfte att främja medlemmarnas möjligheter att utbyta erfarenheter och utöka sin kunskap i användningen av SAP. SAPSA tillhandahåller är också en kommunikationskanal mellan SAP och systemets användare, vilken ytterst bidrar till att påverka utvecklingen av SAP:s produkter och tjänster.

Vad innebär ett medlemskap

Ett medlemskap i SAPSA är på företagsnivå och kommer alla anställda i organisationen tillgodo. Nivån på medlemskapet baseras på antal anställda i Sverige, där varje medarbetare får tillgång till SAPSA:s aktiviteter. Våra medlemmar utgörs av allt från CIO:s och IT-proffs till affärsansvariga i verksamheten och slutanvändare.

Vår strävan är att utgöra en mångfacetterad plattform som möjliggör för våra medlemmar att uppdatera och optimera sin användning av SAP.

Stödja och främja nätverkande och utbytet av erfarenheter mellan våra medlemmar.
Öka kunskapen och möjligheterna med SAP hos individer och organisationer.
Fungera som en oberoende röst för SAP-användare.
Utgöra en plattform där medlemmar kan påverka utvecklingen av SAP:s produkter och tjänster.

SAPSA:s kansli

Marina Stensvad

Kanslichef
Administration/ekonomi

+46 73 44 41 789

marina.stensvad@sapsa.se

Roger Svensson

Senior Advisor

roger.svensson@sapsa.se

Alexander Mötsch

Verksamhetschef

+46 70 494 11 19

alexander.motsch@sapsa.se

imagebild ekonomi

Ekonomi

Har du frågor kring fakturering? Vi svarar så fort vi kan, men arbetar inte varje dag.

ekonomi@sapsa.se

Julia Allen

Verksamhetskoordinator

+46 70 210 81 81

julia.allen@sapsa.se

SAPSA:s stadgar och integritetspolicy

I SAPSA:s stadgar kan du bland annat läsa:

  • Bestämmelser för SAPSA:s årsmöte
  • Regler och privilegier gällande medlemskap i SAPSA
  • De mål och syften som SAPSA har som organisation

Läs stadgarna för SAPSA och ladda hem

Läs SAPSA:s integritetspolicy

SAPSA:s styrelse

Stolt presenterar vi här SAPSA:s styrelse. En fantastisk samling kompetenta eldsjälar som alla bidrar till att föreningen utvecklas och fyller sitt syfte.

Mikael Bretzner

ABB

Ordförande

Linkedin

Per Fohlin

SCA

Vice ordförande, ansvarig för fokusgrupper och workshops

 

Per Högberg

C-Business

Sekreterare, ansvarig för internationellt samarbete och representant i SUGEN

Linkedin

Gunilla Kyhle Kolsrud

Axfood

Kassör och representant i SUGEN

Linkedin

Pontus Borgström

SKF

Ledamot och ansvarig för SAPSA:s konferenser

Linkedin

Viktoria Jisbrant

Volvo Group

Ledamot och representant i SUGEN

Linkedin

Johan Torstenson

AAK

Ledamot

Linkedin