Påverka SAP

SAPSA är den officiella svenska kanalen för att påverka produktutvecklingen hos SAP.

Påverka SAP

På SAPSA strävar vi efter att vara en oberoende röst för SAP-användare. Vi vill vara en plattform för medlemmar att kunna påverka SAP och driva den framtida utvecklingen av SAP:s produkter och tjänster.

För att se vilka olika Customer Influence projekt som finns behöver du logga in med en S-user på SAP Customer Influence Website.

SAP Customer Influence and Adoption

SAP erbjuder en rad olika program för att ge kunder möjligheter att påverka produktutvecklingen och implementera nya lösningar i ett tidigt skede.