Partners

Vi är Sveriges största SAP-nätverk med över 60 partners som är med i det självklara navet och hjälper oss att utveckla SAP.

Premium Partners

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Accentures svenska SAP-verksamhet kombinerar en stark lokal närvaro med förmågan att mobilisera världsledande expertis inom hela SAP:s produktportfölj.

Besök Accenture

Capgemini logga

Capgemini är en av världens största och mest framgångsrika leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster. Med cirka 17 800 SAP-experter och över 40 år av samarbete med SAP, är vi en av branschens ledande och mest erfarna systemintegratörer.

Besök Capgemini

logo CGI

Med 40 års erfarenhet av att skapa och driva samhällsbärande och affärskritiska lösningar är CGI den självklara partnern på den digitala resan. Som ledande leverantör av SAP-tjänster hjälper vi framgångsrikt företag och organisationer att påbörja och realisera en förflyttning mot SAP:s vision om det intelligenta företaget.

Besök CGI

Deloitte logga

Deloitte har verksamhet inom bland annat IT, strategi, M&A, revision och skatt. Med över 23 000 engagerade och erfarna SAP-konsulter, varav mer än 6 000 i EMEA-området, är vi ledande på SAP S/4HANA globalt.

Besök Deloitte

På LTI, levererar vi kompletta digitala förändringsarbeten grundade i vår långa branscherfarenhet, SAP kompetens och Mosaic Automation plattform. Vårt över 20 år långa samarbete med SAP och GSSP partnerskap möjliggör för oss att driva framgångsrika innovationer och förändringsarbeten. LTI har kärnkompetens inom hela tillverkningsindustrin (betong och hantering), smart EC&O och konsumentförpackade varor.

Besök LTI

Mirakl erbjuder branschens första och mest avancerade SaaS-plattform för marknadsplatser. Med Mirakl kan organisationer inom både B2B och B2C lansera marknadsplatser snabbare, växa sig större och självsäkert utöva sin verksamhet eftersom de överträffar stigande kundförväntningar.

Besök Mirakl

TietoEVRY är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Tillsammans med TietoEVRY:s helägda dotterbolag Avega Group, erbjuder vi en heltäckande tjänsteportfölj inom SAP med konsulting, implementationsprojekt, hosting och plattformstjänster. Vi arbetar nära våra kunder i Norden med vår globala leveransförmåga och domän-specifika lösningar för tillverkande industri, handel och finansmarknaden. 

Besök TietoEVRY

It’s simple, it’s digital. Det är vårt DNA och mantra. Vi är digitala förändringsagenter med mer än 25 års erfarenhet och expertis inom arbetsflöden, dokumenthantering och optimering av företagets kritiska processer inom SAP ERP och SAP S/4HANA.

Besök xSuite Nordic

yash technologies logo

YASH Technologies är en ledande partner för affärssystem, konsultverksamhet, applikationstjänster och outsourcing med en omfattande portfölj av tjänster och lösningar, som inte bara löser dagens IT-utmaningar utan även hanterar morgondagens affärsprioriteringar.

Besök YASH Technologies

Zington logo

Zington är en av Sveriges största lokala SAP-partner som sedan 15 år tillbaka erbjuder konsulttjänster för en digital värld inom tre kärnområden; Business, Technology & Experience. Genom engagemang och entreprenörsdriv utvecklar vi strategier och lösningar som får både individ och företag att växa.

Besök Zington

Quality Partners

Basic Partners

Medlemskap partner

Om du arbetar med att erbjuda lösningar till SAP-kunder kan ett partnermedlemskap i SAPSA ge dig verktyg för att skapa goda relationer med över 100 kundföretag, 60 partners och en uppsjö av SAP-experter. 

Medlemskap partner