Användarföretag

SAPSA arrangerar årligen innehållsdigra konferenser, möten och andra nätverksträffar i syfte att främja medlemmarnas möjligheter att utbyta erfarenheter och utöka sin kunskap i användningen av SAP. SAPSA tillhandahåller är också en kommunikationskanal mellan SAP och systemets användare, vilken ytterst bidrar till att påverka utvecklingen av SAP:s produkter och tjänster.

SAPSA:s mål

Vår strävan är att utgöra en mångfacetterad plattform som möjliggör för våra medlemmar att uppdatera och optimera sin användning av SAP. 

170+

Medlemmar

Gemensamt för våra medlemmar är att alla är väl förankrade i den svenska SAP-världen.

100+

Workshops och events

Lyssna på experter, utbyt erfarenheter och knyt nya kontakter på någon av våra event.

13 st

Fokusgrupper

Här är du välkommen att diskutera och hämta inspiration och kunskap inför nya utmaningar.

Medlemskapet

Ett medlemskap i SAPSA är på företagsnivå och kommer alla anställda i organisationen tillgodo. Nivån på medlemskapet baseras på antal anställda i Sverige, där varje medarbetare får tillgång till SAPSA:s aktiviteter. Våra medlemmar utgörs av allt från CIO:s och IT-proffs till affärsansvariga i verksamheten och slutanvändare.

Priser för användarföretag

Eftersom SAPSA är en ideell förening består en del av priset av en momsfri medlemsavgift (ej avdragsgill) på 1 000 kr. 

Medlemskap S

7 000 kr

per kalenderår

1 - 100 anställda

Medlemskap M

11 000 kr

per kalenderår

101 - 500 anställda

Medlemskap L

15 000 kr

per kalenderår

501 - 1 000 anställda

Medlemskap XL

36 000 kr

per kalenderår

> 1 001 anställda

Som medlem får du

Tillgång till fokusgrupper med olika aktiviteter och kunskap.
Fritt inträde till SAPSA:s årliga användarkonferenser IMPULS och VårIMPULS.
Kostnadsfria online hands-on workshops and webbinarier.
Möjligheten att påverka utvecklingen av SAP:s produkter och tjänster.

Bli medlem nu!