Medlemskap

SAPSA är en oberoende och icke vinstdrivande förening som främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar genom nätverkande. SAPSA är också med och påverkar utvecklingen av SAP:s produkter och tjänster.

Bli medlem

Ett medlemskap i SAPSA är på företagsnivå och kommer alla anställda i organisationen tillgodo.