SAPSAnytt

SAPSAnytt är en medlemstidning. Den sista upplagan av tidningen kom ut i augusti 2022.

Två tjejer tittar i tidning på IMPULS

Här hittar du tidningen som en digital upplaga

Nr 1/2022 – tema: Transformation
Nr 1/2021 – tema: Hållbarhet och förändring
Nr 1/2020 – tema: 30-årsjubileum
Nr 3/2019 – tema: IMPULS 2019
Nr 2/2019 – tema: XO har landat och är här
Nr 1/2019 – tema: VårIMPULS 2019
Nr 2/2018 – tema: Häng med i det globala, du också
Nr 1/2018 – tema: Blickpunkt Skåne

Vill du ha det senaste numret hem till din brevlåda?

Kontakta SAPSA

SAPSAnytt har gått i graven

Styrelsen har tagit beslut att lägga ner papperstidningen SAPSAnytt mot bakgrund av höga kostnader och minskat intresse.

Är du intresserad av att få en artikel publicerad digitalt, skicka oss ett kort mail.