Våra användarföretag

Gemensamt för våra medlemmar är att alla är väl förankrade i den svenska SAP-världen.
Här hittar du våra medlemsföretag – du hittar säkert många företag du känner igen!

Användarföretag

Medlemskap

Ett medlemskap i SAPSA är på företagsnivå och kommer alla anställda i organisationen tillgodo. Våra medlemmar utgörs av allt från CIO:s och IT-proffs till affärsansvariga i verksamheten och slutanvändare.

Medlemskap användarföretag