Licenser

Var med och påverka SAP inom området Licenser!

Fokusgruppen Licenser

I denna grupp arbetar vi med att förbättra, utveckla och påverka SAP:s licensmodeller och SAP:s samarbete med sina kunder. Gruppen arbetar lokalt i Sverige, men ger även direkt input till det globala samarbetet mellan SUGEN och SAP i dessa frågor. Ni som känner att ni vill bidra eller är intresserade av arbetet med SAP licenser är varmt välkomna att delta på våra möten!

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Niklas Sandvik

Volvo Cars

Thomas Bladh

1DigitalTrust