EAM fokusgruppsmöte - studiebesök hos Ringhals

Dagen innan VårIMPULS ses vi för ett studiebesök hos Ringhals. Därefter fortsätter vi diskussionerna på SAPSA Meet & Mingle på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg. 

ikon eam

Fokusgrupp EAM - studiebesök Ringhals

Med drygt ett halvår kvar till driftsättning av lösningen som har arbetats fram under flera år står projektet nu inför omfattande test- och migreringsaktiviteter. Vid denna träff tänkte vi sprida lite ljus över vägen hit samt vad som återstår av projektet HUGIT – Harmoniserat underhåll med gemensamt IT.

Uppgradering respektive införande av SAP PM och WCM på kärnkraftverken Ringhals och Forsmark med stöd från SS-EN 13306 Underhåll – Terminologi samt ESA – Elsäkerhetsanvisningarna.

Vi börjar med en gemensam lunch på Väröbacka Värdshus kl. 12. Separat anmälan till lunchen. Därefter studiebesök på Ringhals kl. 13-16. Vi ska vara i byggnaden utanför Ringhals industristaket som heter Videbergsborg 2 (V2) i rum ”Svanö”.

Agenda
• Allmän info om Ringhals och Forsmark
• Strategi och terminologi från SS-EN 13306
• Samarbete över 60 mil under Covid-19
• Migreringsarbete av SQL-Systems
• Inriktning för uppsättning av SAP PM och WCM (vi är dock inte färdiga med SAP-uppsättning, kan inte visa mer än detaljer.)

Värd för mötet är Sven Adler på Vattenfall. Anmälan till lunchen görs till fokusgruppsledaren Sven Ferdinandsson i förväg.

Anmälan till fokusgruppsmötet och VårIMPULS

 

Se hela agendan

Stäng