BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Lidholm Christer";RSVP=TRUE:mailto:christer.lidholm@volvo.com ATTENDEE;CN="Ingo Pfeiffer (@Innovait)";RSVP=TRUE:mailto:ingo.pfeiffer@inno vait.se ATTENDEE;CN=SAPSA;RSVP=TRUE:mailto:sapsa@sapsa.se CLASS:PUBLIC CREATED:20200506T123235Z DESCRIPTION:Välkommen på Solution Manager fokusgruppsmöte.\n\n \n\nHar d u några punkter du vill ha med på agendan\, tveka inte att höra av dig till fokusgruppsledarna eller till sapsa@sapsa.se \n\n \n\nHälsningar\n\nChrister Lidholm och Ingo Pfeiffer\, fokusgruppsle dare\n\n__________________________________________________________________ ______________ \n\nAnslut till Microsoft Teams-möte \n\n+46 8 505 218 85 S weden\, Stockholm (avgiftsbelagt nummer) \n\nKonferens-ID: 148 939 466# \n \nLokala nummer | Återställ PIN-kod | Läs mer om Teams | Mötesalternativ \n\n__________________ ______________________________________________________________ \n\n \n\n \ n\n \n\nHälsningar\n\nÅsa\n\n \n\nÅsa Jonsson\n\nSAPSA | SAP Svenska An vändarförening\nmobil: +46 73 444 17 28 \n\ne-mail: asa.jonsson@sapsa.se \nKungsgatan 33\, 6 tr\, 111 56 Stockholm\n sapsa.se \n\n \n\n \n\n \n\n \n\ n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20200515T091500 DTSTAMP:20200506T091101Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20200515T081500 LAST-MODIFIED:20200506T123235Z LOCATION:Microsoft Teams-möte ORGANIZER;CN="Åsa Jonsson":mailto:asa.jonsson@sapsa.se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Solution Manager fokusgruppsmöte TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010725CBC9623D601000000000000000 0100000000FB8195D8A779147A1BAF3B79FC23F59 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Välkommen på Solution Manager fokusgruppsm öte.

 \;

Har du några punkter du vill ha med på agendan\, tveka inte att h öra av dig till fokusgruppsledarna eller till sapsa@sapsa.se

 \;

Hälsningar

Ch rister Lidholm och Ingo Pfeiffer\, fokusgruppsledare

____________________________ ____________________________________________________

< a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjczYTk3NjA tYTJiMS00ZDlmLWEwMzQtYmU3YjE1NTY1YWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3 a%22df00b08d-deca-44d8-a451-9de35ca8a7d5%22%2c%22Oid%22%3a%22c3ee2b39-77a9 -4860-ae90-7963b620a58c%22%7d" target="_blank">Anslut til l Microsoft Teams-möte

< p class=MsoNormal>+4 6 8 505 218 85  \; Sweden\, Stockholm (avgift sbelagt nummer)

Konferens-ID: 148 939 466#

Lokala nummer | Återställ PIN-kod | Läs mer om Teams | Mötesalternativ

______________________________________________________________ __________________

 \;

 \;

 \;

Hälsningar

Åsa

 \;

Åsa Jonsson

SAPSA | SAP Svenska Användarföre ning
mobil: +46 73 \;444 17 28 \;

e-mail: \;asa.jonsson@sapsa.se
Kungsgatan 33\, 6 tr\, 111 56 Stockholm
sapsa.se

 \;

SAPSA

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20200506T091101Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT30M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR