väg sjö och skog sett uppifrån

SAP:s klimatarbete går snabbare än förväntat – ska bli klimatneutralt till 2023

Förra året minskade SAP sina utsläpp av växthusgaser mer än förväntat. Den största förklaringen till utsläppsminskningen beror på den kraftiga nedgången av antalet affärsresor med flyg under 2020. Men även det stora antalet hemmajobbare har bidragit, eftersom utsläppen från både pendlingsresor och driften av kontorsbyggnader har minskat. Det har lett till att SAP överträffade sina minskade utsläppsmål med 43 procent.

Under SAP Sustainability Summit, som hålls digitalt den 28-29 april, kommer SAP att tillsammans med kunder och samarbetspartner presentera fler spännande lösningar inom klimat, cirkulär ekonomi, helhetsstyrning och rapportering.

Läs mer om SAP:s klimatarbete

Våra senaste inlägg

SAP
12 april 2021

SAP S/4HANA Value Stories

This flipbook has one-page excerpts of the SAP S/4HANA value stories.
Int4 logo
SAPSA
9 april 2021

Int4 ny partner

Int4 AG with over 10 SAP PRESS authors is the most prolific company in the world is sharing knowledge about the SAP integration.
Partner
8 april 2021

Onapsis and SAP collaborate to protect SAP customers

Vår partner Onapsis presenterar en rapport om Cyper Security framtagen tillsammans med SAP.