väg sjö och skog sett uppifrån

SAP:s klimatarbete går snabbare än förväntat – ska bli klimatneutralt till 2023

Förra året minskade SAP sina utsläpp av växthusgaser mer än förväntat. Den största förklaringen till utsläppsminskningen beror på den kraftiga nedgången av antalet affärsresor med flyg under 2020. Men även det stora antalet hemmajobbare har bidragit, eftersom utsläppen från både pendlingsresor och driften av kontorsbyggnader har minskat. Det har lett till att SAP överträffade sina minskade utsläppsmål med 43 procent.

Under SAP Sustainability Summit, som hålls digitalt den 28-29 april, kommer SAP att tillsammans med kunder och samarbetspartner presentera fler spännande lösningar inom klimat, cirkulär ekonomi, helhetsstyrning och rapportering.

Läs mer om SAP:s klimatarbete

Våra senaste inlägg

Partner
2 juli 2021

Became carbon neutral

Har ni funderat på hur ni kan bli koldioxidneutrala, redan påbörjat resan eller vill få inspiration? I Westernachers senaste artikel förklarar de hur de lyckades bli koldioxidneutrala på rekordtid.
SAP
21 juni 2021

SAP Business Technology Platform Strategy Paper

Read the new Strategy Paper - a must read if you are working with SAP technology. 
SAPSA
16 juni 2021

Glad sommar!

SAPSA:s kansli tar ett extra långt sommarlov nu i Corona-tider och stänger kansliet vecka 27-32.