väg sjö och skog sett uppifrån

SAP:s klimatarbete går snabbare än förväntat – ska bli klimatneutralt till 2023

Förra året minskade SAP sina utsläpp av växthusgaser mer än förväntat. Den största förklaringen till utsläppsminskningen beror på den kraftiga nedgången av antalet affärsresor med flyg under 2020. Men även det stora antalet hemmajobbare har bidragit, eftersom utsläppen från både pendlingsresor och driften av kontorsbyggnader har minskat. Det har lett till att SAP överträffade sina minskade utsläppsmål med 43 procent.

Under SAP Sustainability Summit, som hålls digitalt den 28-29 april, kommer SAP att tillsammans med kunder och samarbetspartner presentera fler spännande lösningar inom klimat, cirkulär ekonomi, helhetsstyrning och rapportering.

Läs mer om SAP:s klimatarbete

Våra senaste inlägg

SAP
14 juni 2024

SAP Customer Engagement Initiative

SAP Customer Engagement Initiative: New projects are open for customer registration until July 12 På SAPSA strävar vi efter att vara en oberoende röst för SAP-användare. Vi vill vara en plattform för medlemmar att kunna påverka SAP och driva den framtida ...
Partner
13 juni 2024

Skyddad: Nordic SAP License Management Benchmark 2024

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.
Partner
14 maj 2024

Pierre Fabre implementerar med Denodo

SAPSAs nya premiumpartner Denodos plattform används för att implementera en kombinerad Data Fabric/ Data Mesh-strategi