väg sjö och skog sett uppifrån

SAP:s klimatarbete går snabbare än förväntat – ska bli klimatneutralt till 2023

Förra året minskade SAP sina utsläpp av växthusgaser mer än förväntat. Den största förklaringen till utsläppsminskningen beror på den kraftiga nedgången av antalet affärsresor med flyg under 2020. Men även det stora antalet hemmajobbare har bidragit, eftersom utsläppen från både pendlingsresor och driften av kontorsbyggnader har minskat. Det har lett till att SAP överträffade sina minskade utsläppsmål med 43 procent.

Under SAP Sustainability Summit, som hålls digitalt den 28-29 april, kommer SAP att tillsammans med kunder och samarbetspartner presentera fler spännande lösningar inom klimat, cirkulär ekonomi, helhetsstyrning och rapportering.

Läs mer om SAP:s klimatarbete

Våra senaste inlägg

SAP
22 mars 2023

GROW with SAP

SAP lanserar GROW with SAP, ett nytt erbjudande för att hjälpa medelstora företag med affärssystem i molnet.
SAPSA
21 mars 2023

Välkommen Applicon

SAPSA välkomnar Applicon som ny Basic Partner. Applicon är ett växande Fintech-företag inom bank- och finanssektorn.
SAPSA
20 mars 2023

Välkommen Nagarro

SAPSA önskar Nagarro välkommen som ny Basic Partner. Nagarro kommer ni att kunna träffa på IMPULS i Göteborg 25 april.