väg sjö och skog sett uppifrån

SAP:s klimatarbete går snabbare än förväntat – ska bli klimatneutralt till 2023

Förra året minskade SAP sina utsläpp av växthusgaser mer än förväntat. Den största förklaringen till utsläppsminskningen beror på den kraftiga nedgången av antalet affärsresor med flyg under 2020. Men även det stora antalet hemmajobbare har bidragit, eftersom utsläppen från både pendlingsresor och driften av kontorsbyggnader har minskat. Det har lett till att SAP överträffade sina minskade utsläppsmål med 43 procent.

Under SAP Sustainability Summit, som hålls digitalt den 28-29 april, kommer SAP att tillsammans med kunder och samarbetspartner presentera fler spännande lösningar inom klimat, cirkulär ekonomi, helhetsstyrning och rapportering.

Läs mer om SAP:s klimatarbete

Våra senaste inlägg

SAPSA
12 oktober 2021

Intervju med Chris Berry, VD för SAP Svenska

Per Högberg från SAPSA:s styrelse intervjuar Chris Berry som återvände till VD-rollen för SAP Svenska 1 september.
SAPSA
6 oktober 2021

Red Hat ny Quality Partner

SAPSA välkomnar Red Hat som ny Quality Partner.
SAPSA
5 oktober 2021

Southco ny medlem

SAPSA välkomnar Southco som ny användarmedlem.