Application Lifecycle Management (ALM)

Fokusgruppen erbjuder ett forum för utbyte och utveckling av kompetens inom SAP Application Lifecycle Management.

Fokusgruppen ALM

Denna fokusgrupp hanterar alla de olika perspektiv som följer med en övergång till SAP:s nya produkt S/4HANA. Det gäller såväl plattformen SAP HANA, gränssnittet SAP Fiori, nya sätt att utveckla och integrera, samt hur de förenklade applikationerna och processerna kan implementeras.

Gruppen har som mål att:
  • Inspirera till ökad användning av Solution Manager genom att dela goda såväl som dåliga erfarenheter
  • Sätta systemet SAP Solution Manager i sitt sammanhang med IT-avdelningens organisation, ansvarsområden, arbetssätt och samverkan mellan beställare, leverantörer och partners
  • Erbjuda ett forum för utbyte och utveckling av kompetens inom Application Lifecycle Management inkl. SAP Solution Manager, Cloud ALM och Focused Run. 

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Ingo Pfeiffer

Innovait

Christer Lidholm

Volvo