Integration & BTP

Fokusgruppen för Integration & BTP nätverkar i tekniska frågor runt integration, men även i integrationsstruktur och nya tekniker.

Fokusgruppen Integration & BTP

Nu byter vi namn från Integration till Integration & BTP. Anledningen är att cloud-delarna på BTP börjar sudda ut gränserna och BTP som plattform blir allt viktigare.

Fokusgruppen för Integration & BTP nätverkar i tekniska frågor runt integration, men även i integrationsstruktur och nya tekniker. Vi samarbetar globalt inom den aktiva gruppen International Focus Group (IFG) for Integration. 

Fokusområden:
  • SAP PI/PO, CPI, API Management
  • Integrationsstrategier och arkitektur
  • Uppgradering/migrering
  • Prestanda och monitorering

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Pontus Borgström

SKF

Mats Sellstone

Axfood