Integration

Fokusgruppen för integration nätverkar i tekniska frågor runt integration, men även i integrationsstruktur och nya tekniker.

Fokusgruppen Integration

Fokusgruppen för integration nätverkar i tekniska frågor runt integration, men även i integrationsstruktur och nya tekniker. Vi samarbetar globalt inom den aktiva gruppen International Focus Group (IFG) for Integration. 

Fokusområden:
  • SAP PI/PO, CPI, API Management
  • Integrationsstrategier och arkitektur
  • Uppgradering/migrering
  • Prestanda och monitorering

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Pontus Borgström

SKF