Arkivering & Information Lifecycle Management (ILM)

Gruppen fokuserar på arkivering och ILM som är viktiga delar vid en migrering till S/4HANA.

Fokusgruppen Arkivering & ILM

Fokusgruppen erbjuder ett stort utrymme för att diskutera aktuella problem och frågor där ett problem eller en fråga som funnits hos någon i gruppen har lösts av någon annan.

På fokusgruppsmötena tar vi bland annat upp:
  • Information och nyheter inom området från SAP:s produktansvariga och vi har även haft presentationer om de legala kraven för ILM
  • Presentationer av hur användarföretag praktiskt arbetar med ILM och arkivering samt intressanta projekt inom området.

Gruppen samarbetar direkt med produktansvariga för ILM på SAP.

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Tomas Hagberg

TSHG