Enterprise Asset Management (EAM)

Fokusgruppen för EAM (fd.PM/CS) jobbar med PM, MM och CS samt har stora intressen i DMS, där vi samarbetar med PLM-gruppen.

Fokusgruppen EAM

Fokusgruppen för EAM (fd.PM/CS) arbetar med Plant Maintenance, Materials Management och Customer Service.

Vi är ett aktivt nätverk som verkar för ett företagsövergripande samarbete där vi delar erfarenheter mellan varandra. Vi delar gärna information och hur vi använder och hur vi får till smidiga och enkla arbetsprocesser i SAP. Nu på senare år är det högaktuellt med tredjeparts-installationer som förenklar för våra medlemsföretag såsom Fiori, Ariba osv. .

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Sven Ferdinandsson

SQL Systems

Magnus Hedman

Stora Enso

Anders Eriksson

Linde