Data & Analytics

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom analys och beslutsstöd. Hur får vi Data & Analytics att bli en möjliggörare för ständig förbättring och affärsoptimering?

Fokusgruppen Data & Analytics

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom analys och beslutsstöd. Hur får vi Data & Analytics att bli en möjliggörare för ständig förbättring och affärsoptimering?

Fokusområden:
  • Organisation, styrning och BI-strategier
  • Arkitektur: hur bygger vi en hållbar analysmiljö
  • Data: integration och modellering
  • Analys och uppföljning: verktyg, tekniker och affärstillämpningar

Verktyg som diskuteras inom gruppen är hela produktportföljen för SAP Analytics, (t ex Embedded Analytics, BPC, Analytics Cloud, BW/4HANA m fl).

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Prashant Vimal

Stretch Evolve