Business Planning and Consolidation (BPC)

Gruppen fokuserar primärt på BPC, men också övriga delar av EPM-portföljen och processerna kring budget, planering och koncernekonomi.

Fokusgruppen BPC

Gruppen fokuserar primärt på BPC, men också övriga delar i protföljen för Enterprise Performance Management (EPM) och processerna kring budget, planering och koncernekonomi.

Fokusområden:
  • Budget, Planering & Prognos
  • Koncernredovisning
  • Intercompany
  • Disclosures & Notes Management
  • Profitability & Cost Management

Målgruppen är personer som arbetar med ovanstående processer och produkter både som användare, systemägare eller konsulter.

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare
Mikael Karlsson

Mikael Karlsson