Analytcis

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom analys och beslutsstöd. Hur får vi Analytics att bli en möjliggörare för ständig förbättring och affärsoptimering?

Fokusgruppen Analytics

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom analys och beslutsstöd. Hur får vi Analytics att bli en möjliggörare för ständig förbättring och affärsoptimering?

Fokusområden:
  • Organisation, styrning och BI-strategier
  • Arkitektur: hur bygger vi en hållbar analysmiljö
  • Data: integration och modellering
  • Analys och uppföljning: verktyg, tekniker och affärstillämpningar

Verktyg som diskuteras inom gruppen är hela produktportföljen för SAP Analytics, (t ex Embedded Analytics, BPC, Analytics Cloud, BW/4HANA m fl).

Se event för fokusgruppen

Fokusgruppsledare

Prashant Vimal

Stretch