SAPSA Finance Day 2024

Fokusgruppsledarna för Finance bjuder in till den årliga FI-dagen. 

ikonfi

SAPSA FI-dagen 2024

Den 14 mars anordnas FI-dagen på SAPs kontor i Stockholm. Årets FI-dag kommer att fokusera på Shared Service Center, Real Estate och Sustainability Control Tower. Vi kommer att få höra från flera kunder så som SCA, Telia och Axfood.

Agenda

09:00 - 09:15 Välkomna
09:15 - 10:00 Holistic Steering and Reporting with SAP Sustainability Control Tower

Annalee McWilliams, SAP

Get to know SAP Sustainability Control Tower in this 45-minute session. Record, Report, and Act on your sustainability data to meet reporting requirements and steer holistically to become a sustainable, intelligent enterprise. You will learn how SAP Sustainability Control Tower can help you easily fulfill complex regulatory requirements, report on your performance, and gain actionable insights to inform decision making.

10:00 - 10:45 Compliance

Jens Gullfeldt, Deloitte

Skattemyndigheternas digitaliseringsresa och införandet av nya krävande skatterapportering (såsom den nya globala minimiskatten) ställer allt större krav på företagens processer och underliggande system, så att systemen möjliggör för bolagen att vara compliant över tid. Under passet diskuterar vi vilka utmaningar som bolagen står inför under de kommande åren kring realtidrapportering, skatteberäkningar mm och hur SAP har svarat upp mot dessa utmaningar genom att ta fram lösningar för att säkerställa att de bolag som berörs kan transformera och framtidssäkra sitt arbete kring skatt och compliance.

10:45 - 11:00 Paus
11:00 - 11:45 SAP Real Estate RX - två sidor av samma mynt med Telia och Axfood

Emma Nydahl & Nicklas Fernqvist, Axfood

SAP Re-Fx från implementering till verksamhet.

Antonios Papadopoulos, Telia

Den dagliga utmaningen att säkra "helheten".

12:00 - 13:00 Lunch
13:15 - 14:00 Innovating Shared Services Organization

Klaus Brucher, SAP

Transform and optimize your shared services organization by using processes analysis and artificial intelligence, considering change management, people development and education.

14:00 - 14:45 SCA Business Service - En resa med framgångar och utmaningar

Inger Nordqvist, SCA

Inger Nordqvist presenterar SCA Business Services resa med framgångar och utmaningar i samband med uppbyggnad av en central ekonomifunktion och implementation av ett nytt ERP system.

14:45 - 15:00 Paus
15:00 - 15:45 Senaste trenderna inom Shared Services och Global Business Services

Susan Merkell, Deloitte

Susan kommer att presentera de senaste trenderna gällande Shared Services/Global Business Services och hur shared services organisationer utvecklas till mer än en back-office funktion.

15:45 - 16:00 Wrap-up
16:00 - 17:30 Efterdrink

Talare

Emma Nydahl

Axfood
Redovisningsekonom

Nicklas Fernqvist

Axfood
SAP-applikationsspecialist

Antonios Papadopoulos

Telia
Process Manager Lease Accounting

Inger Nordqvist

SCA
Head of SCA Business Services

Susan Merkell

Deloitte
Director

Klaus Brucher

SAP
Head of Finance Intelligence & Digitalization

Annalee McWilliams

SAP
Senior Business Consultant - BTS Sustainability

Jens Gullfeldt

Deloitte
Partner

Kolla in våra liknande event

SAP

Drive transformation with SAP Cloud ALM

Take the first step instead of just theory!
  • 18 juni
SAP

A human-centered approach to Identify and define Business AI use cases

Business AI with SAP
  • 18 juni
SAP

Empower Sales and Service Executives with Generative AI in SAP Sales and Service Cloud Version 2

A customer experience webcast
  • 18 juni