SAP Solution Manager

Join this SELECTION CALL for 3 SAP Customer Connection projects.

SAP logga

SAP Solution Manager – project series 2021

Join this related SELECTION CALL for the following 3 SAP Customer Connection projects.

Process Management 2021 for SAP Solution Manager incl. Focused Build

Test Suite 2021 for SAP Solution Manager incl. Focused Build

Change & Release Management 2021 for SAP Solution Manager incl. Focused Build

Agenda of this call:

  • Retrospective: Initial Project Scope & Timeline 
  • The review results of the SAP Product Team (which of the submitted improvement requests were selected for development, which not)
  • Next steps

Zoom link

Kolla in våra liknande event

SAPSA Event

Avancerad företagsintern försäljning

Välkommen till dessa korta och inspirerande infobites, som vi hoppas ska hjälpa dig att hålla dig ajour med det senaste från SAP.
  • 6 februari
Fokusgrupp

HR-fokusgruppsmöte

Välkomna till fokusgruppsmöte där vi följer upp diskussionerna från SAPSA HR-dagar 2022 och delar erfarenheter när det gäller de legala ändringarna.
  • 7 februari
Fokusgrupp

GRC-fokusgruppsmöte

Fokusgruppsledare Thomas Hjelm, Electrolux, bjuder in till GRC-möte.
  • 10 februari