Licenser fokusgruppsmöte

Välkommen till en heldag på SKF i Göteborg.

Fokusgruppsmöte på SKF

Välkomna till fokusgruppsmöte hos SKF i Göteborg. Vi hoppas att många har möjlighet att delta för att fortsätta erfarenhetsutbyten kring intressanta licensfrågor. En ny ”het topic” som togs upp på IMPULS-mötet den 8 november var hur man kan få kontroll på användningen av SAP Business Technology Platform (BTP) ur ett licensperspektiv.

Vi har bjudit in Pontus Borgström från SKF, som kommer att berätta hur man på SKF hanterar BTP ur ett ”governance” perspektiv. 

Inbjudan har skickats till dig i fokusgruppen. Har du inte fått en inbjudan och vill delta i mötet, kontakta SAPSA.

Välkomna!
Thomas Bladh och Niklas Sandvik, fokusgruppsledare

Se hela agendan

Stäng

Preliminär agenda

10.00 – 10.30 Intro, samling
10.30 – 12.00 BTP Governance at SKF. Pontus presentation + diskussioner/frågor
12.00 – 12.45 Lunch

I restaurangen som är i samma byggnad. Betalas av deltagarna själva.

12.45/13.00 – 13.30 SKF utställning med guide
13.30-15.30/16.00 – Övriga fokusgruppspunkter

Talare

Pontus Borgström

Lead Integration Architect, SKF

Thomas Bladh

Fokusgruppsledare

Niklas Sandvik

Fokusgruppsledare

Kolla in våra liknande event

SAP

Drive transformation with SAP Cloud ALM

Take the first step instead of just theory!
  • 18 juni
SAP

A human-centered approach to Identify and define Business AI use cases

Business AI with SAP
  • 18 juni
SAP

Empower Sales and Service Executives with Generative AI in SAP Sales and Service Cloud Version 2

A customer experience webcast
  • 18 juni