IMPULS 2023

SAPSA:s användarkonferens med intressanta kundpresentationer och nätverksmingel.

SAPSA IMPULS 2023

SAPSA:s användarkonferens med intressanta kundpresentationer och nätverksmingel. Träffa kunder, partners och SAP. 

Please contact us if you would like to be a sponsor or speaker at our annual user conference.

Vill du vara sponsor eller talare? Kontakta oss!

Bilder från IMPULS 2021