Data Archiving & SAP ILM 2021

Get insights about the outcome of the SAP Customer Connection project.

SAP logga

SAP Customer Connection project

Join this webinar presenting the SAP Customer Connection project Data Archiving & SAP ILM 2021

  • Retrospectively, the project scope and timeline
  • Details about delivered improvements and how to benefit from them (Archive Development Kit (ADK), SAP ILM)
  • Details about additional improvement requests selected for development in 2022 (SAP ILM)
  • Next steps & Outlook 2022

Register

Zoom link to the meeting, passcode 883490

Kolla in våra liknande event

SAPSA Event

Avancerad företagsintern försäljning

Välkommen till dessa korta och inspirerande infobites, som vi hoppas ska hjälpa dig att hålla dig ajour med det senaste från SAP.
  • 6 februari
Fokusgrupp

HR-fokusgruppsmöte

Välkomna till fokusgruppsmöte där vi följer upp diskussionerna från SAPSA HR-dagar 2022 och delar erfarenheter när det gäller de legala ändringarna.
  • 7 februari
Fokusgrupp

GRC-fokusgruppsmöte

Fokusgruppsledare Thomas Hjelm, Electrolux, bjuder in till GRC-möte.
  • 10 februari