Presentationer FI-dagen

Ta del av talarnas presentationer!

Presentationer från FI-dagen 2021

Vad roligt att du ville vara med på FI-dagen. Kanske hann du inte vara med på allt? Då kan du ta del av de presentationer talarna delat med sig av. Vi lägger upp presentationerna allt eftersom vi får dem.